Şəxslərə məhkumluğun olması (olmaması) barədə arayışların verilməsinə dair

Məhkumluq barədə arayış şəxsin bilavasitə müraciəti və şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd əsasında verilir.

Müvafiq arayışın alınması üçün Səfirliyin Konsulluq şöbəsinə aşağıda qeyd olunan sənədlər təqdim olunmalıdır:

1. Vətəndaşın ərizəsi (Ərizədə. ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı,doğulduğu yer, tarix, vətəndaşlığı və yaşadığı ünvan,şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası, nömrəsi, verilmə tarixi və orqan qeyd olunmalıdır); 

2. Ərizəçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surəti (Pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi);

3. Yaşayış yeri haqqında arayış və onun azərbaycan dilinə tərcüməsi;

Qeyd 1. Hər bir fiziki şəxs məhkumluq barədə arayışı yalnız özü haqqında ala bilər.

Qeyd 2. Şəxsin özünün iştirakı mümkün olmadıqda, Azərbaycan Respublikasının Macarıstandaki Səfirliyinin Konsulluq Şöbəsi tərəfindən təsdiq edilmiş etibarnamə ilə müvəkkil etdiyi şəxs ASAN XİDMƏT tərəfindən müvafiq arayışı əldə edə bilər.

Nümunə

Search in archive