2021-09-27

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Külügyminisztériuma Közlemény Szeptember 27. – a Megemlékezés Napja az Azerbajdzsáni Köztársaságban

Egy évvel ezelőtt ezen a napon az Azerbajdzsáni Köztársaság Fegyveres Erői reagáló intézkedésekbe kezdtek, hogy ellensúlyozzák az Örmény Köztársaság fegyveres erőinek újabb katonai provokációját.

Ezen intézkedésekre az önvédelemhez való jog alapján került sor, teljes mértékben betartva a nemzetközi humanitárius jog kitételeit azzal a céllal, hogy megakadályozzanak egy újabb örmény katonai támadást és gondoskodjanak a polgári lakosság biztonságáról. Ezzel megkezdődött a 44 napos Honvédő Háború.

A Honvédő Háború véget vetett Örményország közel 30 évig tartó agressziós politikájának. Azerbajdzsán biztosította területi integritását, és helyreállította a közel egymillió lakóhelyét elhagyni kényszerült azerbajdzsáni lakos alapvető emberi jogait. Azerbajdzsán egyedül biztosította az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1993. évi határozatainak végrehajtását.

Az azerbajdzsáni területek megszállásának befejeztével feltárult az Örményország által évtizedeken át folytatott illegális tevékenységek teljes sora. Ide tartozik a kiterjedt bányászat, Azerbajdzsán történelmi, kulturális és vallási örökségének szándékos felszámolása és kisajátítása, a természeti erőforrások kifosztása, az infrastruktúra megsemmisítése valamint a nemzetközi jog további megszegései. Nyilvánosságra kerültek Örményország számos háborús bűncselekményének bizonyítékai is. Annak érdekében, hogy Örményországot felelősségre vonják a nemzetközi humanitárius és emberi jogi jogszabályok megsértéséért, Azerbajdzsán államközi kérelmet nyújtott be Örményországgal szemben az Emberi Jogok Európai Bíróságán és a Nemzetközi Bíróságon.

Azerbajdzsán Kormánya helyreállítási és újjáépítési munkálatokat végez a felszabadított területeken, következetes lépéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa a közel egymillió kitelepített azerbajdzsáni lakos biztonságos és méltó visszatérését, valamint e területek reintegrálását. A kormány minden szükséges intézkedést megtesz a régió tartós békéjének, biztonságának és jólétének biztosítása érdekében, a 2020. november 10-i Háromoldalú Nyilatkozattal összhangban.

A Honvédő Háború az Azerbajdzsáni Köztársaság Fegyveres Erőinek legfőbb parancsnoka, Ilham Aliyev elnök irányításával a hősies azerbajdzsáni hadsereg győzelmével ért véget, és ezáltal új korszakot nyitott Azerbajdzsán történetében, megalapozta a nemzetközi igazságszolgáltatást valamint megváltoztatta a térség realitásait.

Azerbajdzsán készen áll rendezni kapcsolatait Örményországgal a nemzetközi jog alapelveinek, különösen a szuverenitás, a területi integritás és a nemzetközi határok sérthetetlensége szigorú betartása alapján. Felszólítjuk Örményországot, hogy tartsa tiszteletben ezeket az alapelveket a béke, a biztonság és a jólét biztosítása érdekében a térségben, és tartsa be nemzetközi kötelezettségeit.

Ezen a napon, szeptember 27-én, amelyet hazánkban az Azerbajdzsáni Köztársaság elnöki rendelete értelmében a Megemlékezés Napjaként ünnepelnek, mély hálával tisztelgünk vértanúink emléke előtt, akik életüket adták Azerbajdzsán függetlensége, szuverenitása és területi integritásáért.

Search in archive