Azərbaycan-Macarıstan ticarət dövriyyəsi (milyon ABŞ dollar)

 İl

Ticarət dövriyyəsi

İdxal

İxrac

Saldo

2014

 95.9

23,9

72,0

48,1

2015

27,9

27,7

0,240

-27,46

2016

41,1

40,1

0,911

-39,1

2017

43.2

41.34

1.9

-39.44

2018

67.4

65.9

1.5

-64.4

2019

35.697

35.027

0.670

-34.357

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

Qeyd: 2014-ci il üzrə Azərbaycandan Macarıstana ixrac olunan məhsulların əhəmiyyətli artımına səbəb bu ölkəyə 71 mln ABŞ dolları həcmində xam neft və xam neft məhsullarının ixracı olmuşdur.

2018-ci ildə Macarıstandan Azərbaycana əsasən diri ev heyvanları, bitki toxumları, konservləşdirilmiş bitki mənşəli məhsullar, mineral və qazlı sular, yüksək oktanlı benzin, dərman vasitələri, kimya sənayesi məhsulları, qara metallurgiya məhsulları, yüngül sənaye məhsulları, müxtəlif ölçü avadanlıqları və s. məhsullar idxal edilmişdir.

Azərbaycandan Macarıstana əsasən tibbi avadanlıqlar, tikinti sənayesində istifadə olunan maşınlar  və s. məhsullar ixrac edilmişdir.

 

Yenilənmə tarixi: 14.05.2020

Arxiv üzrə axtarış